Om Expeditionsgruppen

Konstnärer på utforskande expeditioner i naturens gränsland